AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg HACCP / ISO 22000 / FSSC 22000
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1500,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
icon
Cena szkolenia:
1500,00 PLN brutto
Cena minimalna za 1 dzień szkolenia (możliwe też 2 dni), zależna od zakresu szkolenia, ilości dni, liczby uczestników i lokalizacji klienta.
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Dowolne wybrane miejsce
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...

AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg HACCP / ISO 22000 / FSSC 22000

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1500,00 zł
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
Program szkolenia
icon
1. WPROWADZENIE:

a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności

b. Regulacje prawne dotyczące żywności2. ISO 22000:2018

a. Definicja ISO

b. Norma ISO 22000

c. ISO 22000 a inne systemy zarządzania

d. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności3. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI.

a. procedura przejścia z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018

b. powołanie pełnomocnika ds. SZJ i szkolenia przygotowawcze

c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans

b. ustanowienie polityki i celów bezpieczeństwa żywności

e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe

f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych

g. audyt wewnętrzny

h. przegląd zarządzania

i. audyt zewnętrzny4. SYSTEM GHP/GMP:

a. Ogólne zasady

b. Wymagane instrukcje

c. Rodzaje formularzy5. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.

a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.

b. Definicja Systemu HACCP

c. Zasady tworzenia i utrzymywania Systemu HACCP (warsztaty)6. WYMAGANIA NORMY ISO 22000:2018.

a. omówienie zmian w normie ISO 22000:2018

b. Kontekst organizacji

c. Przywództwo

d. Planowanie

e. Wsparcie

f. Funkcjonowanie

g. Ocena funkcjonowania

h. Doskonalenie7. FSSC 22000

a. Rodzaje FSSC

b. Wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 220028. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000.9. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)10. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU)

a. Inicjowanie auditu

b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów

c. Przygotowanie do działań auditowych

d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu

e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu

f. Zakończenie auditu

g. Przeprowadzenie działań poauditowych11. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).

a. Skuteczne prowadzenie rozmów

a. Umiejętne sporządzanie notatek

b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych12. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)

a. Zakres obowiązków

b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia

c. Trudności w przeprowadzaniu audytów

d. Cechy profesjonalnego audytora13. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO / PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania oraz zasad i metod oceny Systemu, poznanie zmian prawnych i w normie ISO 22000:2018 i dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do wymagań nowej normy ISO 22000:2018. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg wg HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje - program i czas trwania (1-2 dni) szkolenia do uzgodnienia. Szkolenie przeprowadzamy w siedzibie klienta lub online.


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikat Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. SZBŻ wg wg HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000), materiały szkoleniowe, bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.


Zdobyta wiedza:

• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018 i FSSC 22000
• Omówienie różnic pomiędzy ISO 22000:2005 a ISO 22000:2018 i innymi systemami zarządzania
• Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000.
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych / Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.


Certyfikaty:

Certyfikat Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018 / FSSC 22000 w języku polskim lub angielskim

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą

Trener icon

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Organizujemy szkolenia stacjonarne, online i w siedzibie klienta (cały kraj).

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...