AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ i Pasz wg IFS / BRC / GMP+
icon 24 godzin (3 dni)
icon 3000,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
icon
Cena szkolenia:
3000,00 PLN brutto
Cena minimalna za 1 dzień szkolenia (możliwe też 1-4 dni), zależna od zakresu szkolenia, ilości dni, liczby uczestników i lokalizacji klienta.
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Dowolne wybrane miejsce
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...

AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ i Pasz wg IFS / BRC / GMP+

icon 24 godzin (3 dni)
icon 3000,00 zł
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
Program szkolenia
icon
1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności i pasz
b. Regulacje prawne dotyczące żywności i pasz
c. Definicje IFS, BRC, GMP+
d. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz - podobieństwa i różnice

3. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI I PASZ.

4. WYMAGANIA STANDARDÓW IFS
- IFS FOOD 7
- IFS Household and Personal Care Standard (IFS HPC)
- IFS Global Markets Food (IFS GMF)
- IFS Cash & Carry Wholesale (IFS C&C)
- IFS LOGISTIC
- IFS BROKER
- IFS PACsecure
- IFS Food Store

5. WYMAGANIA STANDARDÓW BRC
- Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC 8
- Standard BRC IoP dla opakowań
- Standard Magazynowania i Dystrybucji BRC Storage & Distribution Standard
- Standard Agentów i Brokerów BRC Agent & Broker
- Standard BRC Consumer Products dla dóbr konsumenckich

6. WYMAGANIA STANDARDU GMP+
- GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz;
- GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych;
- GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;
- GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.

7. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI I PASZ WG IFS / BRC / GMP+.

8. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)

9. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU)
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

10. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

11. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

12. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO / PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI I PASZ WG IFS / BRC / GMP+. .
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania oraz zasad i metod oceny Systemu oraz dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania do wymagań standardu IFS / BRC / GMP+. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje - program i czas trwania szkolenia do uzgodnienia. Szkolenie przeprowadzamy w siedzibie klienta lub online.


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikat Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. SZBŻ i Pasz wg IFS / BRC / GMP+), materiały szkoleniowe, bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.


Zdobyta wiedza:

• Zapoznanie uczestników z wymaganiami standardów IFS / BRC / GMP+
• Omówienie różnic pomiędzy IFS / BRC / GMP+ i innymi systemami zarządzania
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+.
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+.
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych / Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.


Certyfikaty:

Certyfikat Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+ w języku polskim lub angielskim

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą

Trener icon

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Organizujemy szkolenia online i w siedzibie klienta (cały kraj).

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...