AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ i Pasz wg IFS / BRC / GMP+
icon 24 godzin (3 dni)
icon 2500,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
icon
Cena szkolenia:
2500,00 PLN brutto
Cena minimalna za 1 dzień szkolenia (możliwe też 1-4 dni), zależna od zakresu szkolenia, ilości dni, liczby uczestników i lokalizacji klienta.
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Dowolne wybrane miejsce
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...

AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ i Pasz wg IFS / BRC / GMP+

icon 24 godzin (3 dni)
icon 2500,00 zł
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
BRC
IFS
Program szkolenia
icon
1. WPROWADZENIE:

a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności i pasz

b. Regulacje prawne dotyczące żywności i pasz

c. Definicje IFS, BRC, GMP+

d. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz - podobieństwa i różnice3. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI I PASZ.4. WYMAGANIA STANDARDÓW IFS

- IFS FOOD 7

- IFS Household and Personal Care Standard (IFS HPC)

- IFS Global Markets Food (IFS GMF)

- IFS Cash & Carry Wholesale (IFS C&C)

- IFS LOGISTIC

- IFS BROKER

- IFS PACsecure

- IFS Food Store5. WYMAGANIA STANDARDÓW BRC

- Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC 8

- Standard BRC IoP dla opakowań

- Standard Magazynowania i Dystrybucji BRC Storage & Distribution Standard

- Standard Agentów i Brokerów BRC Agent & Broker

- Standard BRC Consumer Products dla dóbr konsumenckich6. WYMAGANIA STANDARDU GMP+

- GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz;

- GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów i dodatków paszowych;

- GMP B3 – Sprzedaż, gromadzenie i magazynowanie materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz;

- GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych i pasz.7. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI I PASZ WG IFS / BRC / GMP+.8. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)9. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU)

a. Inicjowanie auditu

b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów

c. Przygotowanie do działań auditowych

d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu

e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu

f. Zakończenie auditu

g. Przeprowadzenie działań poauditowych10. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).

a. Skuteczne prowadzenie rozmów

a. Umiejętne sporządzanie notatek

b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych11. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)

a. Zakres obowiązków

b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia

c. Trudności w przeprowadzaniu audytów

d. Cechy profesjonalnego audytora12. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO / PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI I PASZ WG IFS / BRC / GMP+. .
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania oraz zasad i metod oceny Systemu oraz dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania do wymagań standardu IFS / BRC / GMP+. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje - program i czas trwania szkolenia do uzgodnienia. Szkolenie przeprowadzamy w siedzibie klienta lub online.


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikat Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. SZBŻ i Pasz wg IFS / BRC / GMP+), materiały szkoleniowe, bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.


Zdobyta wiedza:

• Zapoznanie uczestników z wymaganiami standardów IFS / BRC / GMP+
• Omówienie różnic pomiędzy IFS / BRC / GMP+ i innymi systemami zarządzania
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+.
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+.
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych / Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.


Certyfikaty:

Certyfikat Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i Pasz wg IFS / BRC / GMP+ w języku polskim lub angielskim

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą

Trener icon

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Organizujemy szkolenia online i w siedzibie klienta (cały kraj).

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...