Lab ISO Consulting

więcej szkoleń organizatora

PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Konsultacje | Szkolenia | Wdrożenia | Audyty zewnętrzne | Kurs ISO 17025 Online

Więcej informacji

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025

Cena

1476,00 PLN (brutto)

przybliżona kwota za szkolenie, niezależnie od liczby uczestników, w siedzibie Klienta.

Miejsce

siedziba klienta

Program szkolenia

1. Omówienie wymagań znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025 z naciskiem na zmiany niezbędne z punktu widzenia wdrożenia nowego wydania normy.

Trener

Kierownik ds. Jakości w laboratorium naukowo-badawczym akredytowanym wg. nowego wydania normy. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 700 godzin na sali szkoleniowej).

Profil uczestników
Szkolenie dla personelu laboratoriów przygotowujących się do wdrożenia nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W TRAKCIE SZKOLENIA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA WG. PN-EN ISO/IEC 17025 W PAŃSTWA LABORATORIUM NA ZGODNOŚĆ Z NOWĄ NORMĄ.

Forma szkolenia
Wykład, ćwiczenia, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Dla instytucji budżetowych możliwe zwolnienie z VAT.

Zdobyta wiedza
Szkolenie ukierunkowane jest na wskazanie zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025 w stosunku do obowiązującego dotychczas wydania, co pozwoli na właściwe przygotowanie się i rozpoczęcie procesu wdrażania znowelizowanego wydania normy w Państwa laboratorium.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu “Szkolenie doskonalące z zakresu nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025”.