Lab ISO Consulting

więcej szkoleń organizatora

PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Konsultacje | Szkolenia | Wdrożenia | Audyty zewnętrzne | Kurs ISO 17025 Online

Więcej informacji

Zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025

Cena

1230,00 PLN (brutto)

1000 – 2500 zł netto/szkolenie, w zależności od miejsca.

Miejsce

siedziba klienta

Program szkolenia

1. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
2. Omówienie wymagań znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Trener

Kierownik ds. Jakości w laboratorium naukowo-badawczym akredytowanym wg. nowego wydania normy. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 350 godzin na sali szkoleniowej).

Profil uczestników
Szkolenie dla personelu laboratoriów przygotowujących się do wdrożenia nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W TRAKCIE SZKOLENIA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI W ZAKRESIE ZGODNOŚCI DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA WG. PN-EN ISO/IEC 17025 W PAŃSTWA LABORATORIUM NA ZGODNOŚĆ Z NOWĄ NORMĄ.

Forma szkolenia
Wykład, ćwiczenia, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Zdobyta wiedza
Szkolenie ukierunkowane jest na wskazanie zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025 w stosunku do obowiązującego dotychczas wydania, co pozwoli na właściwe przygotowanie się i rozpoczęcie procesu wdrażania znowelizowanego wydania normy w Państwa laboratorium.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu “Szkolenie doskonalące z zakresu nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025”.