SALVIO Sp. z o. o.

więcej szkoleń organizatora

Spółka SALVIO zajmuje się kompleksową obsługą firm i instytucji w zakresie ochrony danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji. Dbamy o to, by zaspokoić potrzeby naszych klientów, oferując rozwiązania,...

Więcej informacji

Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach IT

Cena

2200,00 PLN (brutto)

netto, do 5 uczestników

Miejsce

Dowolne wybrane miejsce

Program szkolenia

1. Główne zasady ochrony danych osobowych w rozwiązaniach IT
2. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia oprogramowania i rozwiązań IT naruszające ochronę danych osobowych
3. Realizacja obowiązków ochrony danych osobowych w fazie projektowania oprogramowania lub innych rozwiązań IT (zasada privacy by design)
4. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w urządzeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych
5. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w oprogramowaniu wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych
6. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w aplikacjach mobilnych
7. Interoperacyjność i możliwość przenoszenia danych osobowych
8. Zarządzanie uprawnieniami oraz zasobami w zbiorach danych osobowych
9. Zabezpieczanie przetwarzanych danych osobowych
10. Obowiązek szacowania ryzyka i oceny skutków dla przetwarzanych danych osobowych przez przedsiębiorców

+ Warsztaty związane z zastosowaniem omówionych zagadnień w rzeczywistych środowiskach roboczych (opartych o konkretne rozwiązania IT)

Trener

Konrad Mazur

Praktykujący prawnik, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego.

Konrad Mazur posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem audytów kontrolujących zgodność z prawem ochrony danych osobowych. Wspierał merytorycznie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorów Sieci Informatycznych we wdrażaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych wymaganych prawem. Doradzał podczas powstających dopiero projektów IT, pomagając już na etapie koncepcyjnym zapewnić zgodność ze standardami ochrony danych osobowych. Sam jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w start-upie technologicznym.

Profil uczestników
Jest to szkolenie dedykowane dla pracowników firm, które zajmują się wytwarzaniem oprogramowania, którzy pragną zapewnić swoim produktom maksymalną zgodność z obecnymi i nadchodzącymi przepisami prawa ochrony danych osobowych. Skupimy się na praktycznych kwestiach związanych z projektowaniem i programowaniem
aplikacji, także tych mobilnych.

Forma szkolenia
Wykład + warsztaty

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Akty prawne, materiały szkoleniowe

Zdobyta wiedza
Uczestnicy szkolenia będą…
• Wiedzieli w jaki sposób przepisy ochrony danych osobowych wpływają na proces wytwarzania i rozwoju nowoczesnych rozwiązań IT
• Potrafili zaprojektować i stworzyć funkcjonalne oprogramowanie, które zagwarantuje ochronę danych osobowych w sposób zgodny z przepisami RODO

Certyfikaty
Certyfikat zaświadczający o udziale w szkoleniu