MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 - kurs dla Auditorów wewnętrznych

Cena

cena ustalana indywidualnie - skorzystaj z formularza kontaktowego po lewej stronie

Miejsce

Dowolne wybrane miejsce

Program szkolenia

Program szkolenia zamkniętego dostosowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników z danej organizacji.
Szkolenie może zostać rozszerzone o wymagania innych norm np. ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485, ISO 50001.

Przykładowy program szkolenia
DZIEŃ 1
-terminologia i podstawowe pojęcia dotyczące jakości, bhp, środowiska oraz auditowania
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzykach i szansach
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-podejście procesowe do zarządzania
-zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
-wymagania normy ISO 9001
-wymagania normy ISO 14001
-wymagania normy ISO 45001
-polityki i cele dotyczące jakości, bhp i środowiska naturalnego
-zasady wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i Bhp
-narzędzia ciągłego doskonalenia
-przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych normy ISO 19011 wydanie z 2018r.
-zarządzanie programem auditów
-działania podnoszące skuteczność auditów
-zarządzenie ryzykiem nie osiągnięcia celów auditu

Warsztaty nt.
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych i check listy
-symulacja auditu - scenki
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań norm ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001, a także zasad dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Systemów Zarządzania Środowiskowego i Bhp

Forma szkolenia
wykłady, przykłady, warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-drukowane materiały szkoleniowe,
-wydanie imiennych certyfikatów,
-wymiana doświadczeń.

Po szkoleniu możliwe są dodatkowe konsultacje w uzgodnionym zakresie i czasie

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań norm ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001, sposobów wdrażania, oceny i doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania, a także zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych/zewnętrznych

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Auditora wewnętrznego zintegrowanego:
+ Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015
+ Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015
+ Systemu Zarządzania Bhp wg normy ISO 45001:2018