MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

ISO 9001:2015 - kurs dla Auditorów wewnętrznych

Cena

cena ustalana indywidualnie - skorzystaj z formularza kontaktowego po lewej stronie

Miejsce

Dowolne wybrane miejsce

Program szkolenia

Program szkolenia zamkniętego dostosowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników z danej organizacji.
Szkolenie może zostać rozszerzone o wymagania innych norm np. ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001 / OHSAS 18001.

Przykładowy program szkolenia
DZIEŃ 1
-terminologia i podstawowe pojęcia dotyczące jakości oraz auditowania wynikające z normy ISO 9001:2015
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-podejście procesowe do zarządzania jakością
-zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością
-wymagania normy ISO 9001:2015
-polityka i cele jakości
-wdrażanie wymagań normy ISO 9001:2015
-zasady wdrażania Systemów Zarządzania Jakością
-narzędzia doskonalenia jakości
-przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg wytycznych normy ISO 19011
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach

Warsztaty nt.
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych i check listy
-symulacja auditu
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla kandydatów na Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001 - wydanie z 2015 roku, a także zasad dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością.

Forma szkolenia
wykłady, przykłady, warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-drukowane materiały szkoleniowe,
-wydanie imiennych certyfikatów,
-wymiana doświadczeń.

Po szkoleniu możliwe są dodatkowe konsultacje

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań normy ISO 9001:2015, sposobów wdrażania, oceny i doskonalenia systemów jakości, a także zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015