Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

więcej szkoleń organizatora

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku. W ciągu ostatnich lat czasu poznaliśmy tysiące uczestników szkoleń, setki firm i wielu przyjaciół, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Jesteśmy nowoczesną firmą...

Więcej informacji

Hygienic Design cz.2 – Media oraz systemy pomocnicze w higienicznych procesach produkcyjnych

Cena

7900,00 PLN (brutto)

PLN netto dla grupy 1-10 osób. Cena dla większych grup: odwiedź stronę internetową firmy BNT SIGMA

Miejsce

siedziba klienta

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powietrze w pomieszczeniach produkcyjnych, powietrze procesowe
• Fizyczne metody usuwania zanieczyszczeń (cząstek stałych) i drobnoustrojów obecnych w powietrzu
• Klasyfikacja filtrów, klasy pomieszczeń czystych
• Wymagany stopień filtracji dla obszarów produkcji o różnym poziomie ryzyka dla higieny procesu
• Chemiczna i biologiczna dezynfekcja powietrza
• Zapewnianie odpowiednich warunków środowiskowych (m.in. MKT - Średnia Temperatura Kinetyczna)

2. Smary / lubrykanty
• Skład i klasyfikacja środków smarnych (Food/ Non-food grade)
• Ocena ryzyka dla wyrobów gotowych
• Badania laboratoryjne na obecność lubrykantów w wyrobach gotowych i "poziomy bezpieczne"

3. Sprężone powietrze
• Zagrożenia ze strony instalacji sprężonego powietrza dla higieny procesu produkcyjnego, metody redukcji zagrożeń
• Klasy sprężonego powietrza, wymagania dla sprężonego powietrza w produkcji higienicznej i aseptycznej

4. Aspekty budowlane a higiena pomieszczeń produkcyjnych
• Standard wykończenia pomieszczeń - ściany, podłogi, sufity
• Wykonanie instalacji elektrycznej/ sterowania

5. Woda - zimna i gorąca woda produkcyjna, woda chłodnicza
• Podstawy technologii uzdatniania wody
- modyfikowanie składu jonowego wody
- chemiczne i fizyczne metody dezynfekcji wody
• Materiały konstrukcyjne, parametry pracy układu istotne dla redukcji zagrożeń dla higieny procesu
• Rozwiązywanie problemów jakościowych
- zapobieganie wzrostowi drobnoustrojów w układach zamkniętych wody
- odkładanie się kamienia, korozyjność wody (Langelier Saturation Index)

6. Para i kondensat jako składniki produktu, para wchodząca w okazjonalny kontakt z produktem
• Preparaty chemiczne stosowane w układach do produkcji pary i ocena ich bezpieczeństwa
• Parametry wody kotłowej i kondensatu a ryzyko korozji i odkładania się kamienia w układzie

7. Zadania i przykłady obliczeń
• Szacowanie ryzyka kontaminacji wyrobu drobnoustrojami na podstawie informacji o czystości powietrza
• Obliczanie średniej temperatury kinetycznej (MKT) dla warunków panujących w magazynie
• Obliczanie dawki UV wymaganej do dezynfekcji wody
• Obliczanie ilości pary wymaganej do termicznej pasteryzacji wody

Trener

Trener BNT SIGMA

Profil uczestników
Szkolenie polecane jest w szczególności: pracownikom działów inwestycji, inżynierom wdrażającym zmiany na liniach produkcyjnych, pracownikom działów zapewnienia jakości, pracownikom opiniującym propozycje zmian.

Forma szkolenia
Wykłady + zadania obliczeniowe

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały drukowane dla uczestników, zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Zdobyta wiedza
W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące systemy pomocnicze - woda procesowa (zimna i gorąca), woda chłodnicza, para i kondensat, powietrze w halach produkcyjnych, powietrze procesowe, sprężone powietrze, smary/ lubrykanty. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu budowy i zasady funkcjonowania poszczególnych systemów pomocniczych, dowiedzą się pod kątem jakich parametrów jakościowych klasyfikuje się poszczególne media, jakie zagrożenia dla higieny procesu mogą wnosić media oraz w jaki sposób eliminować/ redukować dane zagrożenia.

Certyfikaty
Zaświadczenie BNT SIGMA.