Lab ISO Consulting

więcej szkoleń organizatora

Konsultacje | Szkolenia | Wdrożenia | Audyty zewnętrzne | Kursy ISO Online

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym.

Cena

cena ustalana indywidualnie - skorzystaj z formularza kontaktowego po lewej stronie

Miejsce

Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

1. Czym jest audit wewnętrzny ?
2. Auditowanie systemów zarządzania:
a) Kryteria auditu.
b) Programy auditów wewnętrznych.
c) Sposoby przeprowadzania auditów wewnętrznych.
d) Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
e) Formułowanie pytań auditowych.
f) Formułowanie i dokumentowanie niezgodności.
g) Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu.
3. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 dotyczące auditów wewnętrznych.
4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
5. Ćwiczenia praktyczne.

Trener

Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium naukowo-badawczym. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 900 godzin na sali szkoleniowej).

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do:

1. Auditorów i kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
3. Innych osób zainteresowanych tematyką auditowania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

Forma szkolenia
Krótki wykład wprowadzający oraz w przeważającej części ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników.

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.

Dla instytucji budżetowych możliwe zwolnienie z VAT.


Zdobyta wiedza
Szkolenie zawiera wskazówki i informacje dotyczące zmian w normie PN-EN ISO/IEC 17025, ważne z punktu widzenia audytów wewnętrznych, co pozwoli na właściwe przygotowanie się audytorów do ich przeprowadzania w Państwa laboratorium.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.