Qualitas Grupa Doradcza

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą konsultingową. Decydując się na współpracę z nami otrzymacie Państwo najlepszej jakości usługi poprzez cały proces wdrażania systemu. Naszą grupę tworzą doświadczeni...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu HACCP, ISO 22000/BRC 7/IFS 6

Cena

500,00 PLN (brutto)

Cena netto za 1 osobę. Koszt dla grupy min. 5 osób

Miejsce

Dowolne wybrane miejsce

Program szkolenia

1. Wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z systemem GMP, GHP oraz systemem HACCP.
2. Analiza Codex Alimentarius oraz planu HACCP i kodeksu GMP
3. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 22000/Standardu BRC Food issue 7/IFS Food v.6 *
4. Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania;
5.Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne;
6.Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu;
7.Wymagania dotyczące auditorów, opracowanie raportu i działania korygujące;
8.Egzamin

* - szkolenie dotyczyć będzie jednego ze standardów opisujących System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (ISO 22000, BRC lub IFS) wybranego przez Klienta

Trener

mgr inż. Sylwester Wilczek
Prowadzący szkolenie posiada duże doświadczenie zarówno jako pełnomocnik ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w branży spożywczej oraz jako trener/konsultant tych systemów. Jest auditorem uznanych firm certyfikujących (m.in. Auditor Trzeciej Strony BRC Food)

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz za utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Szkolenie pozwola również zdobyć wiedzę z zakresu nowelizowanej wersji standardu BRC Food (issue 7)

Forma szkolenia
Forma szkolenia obejmować będzie wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji wymagań standardów oraz symulacje auditów wewnętrznych

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- dojazd trenera
- nocleg
- koszt materiałów szkoleniowych
- certyfikaty Auditora wewnętrznego HACCP, ISO 22000/BRC/IFS

Zdobyta wiedza
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności HACCP oraz przedstawienie zasad dokumentowania, auditowania i certyfikowania Systemu.

Certyfikaty
Certyfikat Auditora wewnętrznego HACCP, ISO 22000/BRC/IFS