Centrum QUALITY

więcej szkoleń organizatora

Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemy Zarządzania dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego wg ISO/TS 16949:2009 wraz z narzędziami jakościowymi (FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC), Systemy Zarządzania...

Więcej informacji

AKREDYTOWANY kurs Auditor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2015

Cena

1000,00 PLN (brutto)

Cena minimalna (za 1 dzień szkolenia), zależna od zakresu szkolenia, ilości dni, liczby uczestników i lokalizacji klienta.

Miejsce

siedziba klienta

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie jakości
b. Definicja ISO
c. Norma ISO 9001
d. System Zarządzania Jakością

2. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. procedura przejścia na normę ISO 9001:2015
b. powołanie pełnomocnika ds. SZJ i szkolenia przygotowawcze
c. ustanowienie polityki i celów jakości
d. dokumentowanie systemu
e. prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

3. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. Orientacja na klienta
b. Przywództwo
c. Zaangażowanie ludzi
d. Podejście procesowe
e. Podejście systemowe do zarządzania
f. Ciągłe doskonalenie
g. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
h. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

4. WYMAGANIA NORMY ISO 9001.
a. omówienie zmian w normie ISO 9001:2015
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

5. WYMAGANIA STAWIANE PEŁNOMOCNIKOWI DS. SZJ WG ISO 9001:2015
a. Trudności w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
b. Zakres obowiązków
c. Uprawnienia
d. Odpowiedzialność
e. Cechy dobrego Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

6. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)

7. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU) WG ISO 19011.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

8. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

9. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy rasowego audytora

10. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI PEŁNOMOCNIKA I AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015.

Trener

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania oraz zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania. Na szkoleniu zostaną także zaprezentowanie zmiany w normie ISO 9001:2015.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, dyskusja, konsultacje - program i czas trwania (1-2 dni) szkolenia do uzgodnienia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikaty Audytora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. SZJ wg ISO 9001), materiały szkoleniowe, bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Zdobyta wiedza
• Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania jakością
• Omówienie etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i przejścia na normę ISO 9001:2015
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2015
• Omówienie różnić w normach ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika / Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
• Przygotowanie przyszłych Pełnomocników / Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

Certyfikaty
Certyfikat Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 w języku polskim lub angielskim.

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą