Centrum QUALITY

więcej szkoleń organizatora

Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem...

Więcej informacji

AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg ISO 22000/HACCP

Cena

1000,00 PLN (brutto)

Cena minimalna za 1 dzień szkolenia (możliwe też 2 dni), zależna od zakresu szkolenia, ilości dni, liczby uczestników i lokalizacji klienta.

Miejsce

siedziba klienta

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. ISO 22000:2018
a. Definicja ISO
b. Norma ISO 22000
c. ISO 22000 a inne systemy zarządzania
d. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

3. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI.
a. procedura przejścia z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018
b. powołanie pełnomocnika ds. SZJ i szkolenia przygotowawcze
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
b. ustanowienie polityki i celów bezpieczeństwa żywności
e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

4. SYSTEM GHP/GMP:
a. Ogólne zasady
b. Wymagane instrukcje
c. Rodzaje formularzy

5. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.
a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
b. Definicja Systemu HACCP
c. Zasady tworzenia i utrzymywania Systemu HACCP (warsztaty)

6. WYMAGANIA NORMY ISO 22000:2018.
a. omówienie zmian w normie ISO 22000:2018
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

7. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000:2018 / HACCP.

8. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)

9. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU)
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

10. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

11. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy rasowego audytora

12. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO / PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000:2018 / HACCP.

Trener

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Organizujemy szkolenia online i w siedzibie klienta (cały kraj).

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 / HACCP, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania oraz zasad i metod oceny Systemu oraz poznanie zmian w normie ISO 22000:2018 i dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do wymagań nowej normy ISO 22000:2018. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje - program i czas trwania (1-2 dni) szkolenia do uzgodnienia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikat Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. SZBŻ wg ISO 22000:2018 / HACCP), materiały szkoleniowe, bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Zdobyta wiedza
• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018
• Omówienie różnic pomiędzy ISO 22000:2005 a ISO 22000:2018 i innymi systemami zarządzania
• Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 / HACCP.
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 / HACCP.
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 / HACCP.
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych / Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.

Certyfikaty
Certyfikat Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 / HACCP w języku polskim lub angielskim

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą