Szkolenie okresowe dla służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
icon 32 godzin
icon 173,00 PLN
ISO 45001
inne
icon
Cena szkolenia:
173,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Szkolenie internetowe
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Szkolenie okresowe dla służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

icon 32 godzin
icon 173,00 zł
ISO 45001
inne
Program szkolenia
Pełna nazwa szkolenia: Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. E-learning

Program
Regulacje z zakresu prawa pracy
Ergonomia na stanowisku pracy
Identyfikacja zagrożeń
Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
Techniczne i organizacyjne metody poprawy bezpieczeństwa
Wypadki przy pracy – przyczyny, skutki i metody zapobiegania
Metodyka prowadzenia szkoleń bhp
Nowoczesne metody pracy służby bhp
Zasady postępowania w razie wypadku – udzielanie pierwszej pomocy
Ekonomiczne skutki niewłaściwych warunków pracy
Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
Egzamin
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest dla pracowników i osób wykonujących zadania służby BHP w zakładzie pracy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:


Czas trwania:

32 godzin


W cenę wliczono:

dostęp do platformy e-learning przez 30 dni, zaświadczenie


Zdobyta wiedza:

Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.


Certyfikaty:

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...