System zarządzania w laboratorium wg ISO 17025
icon 7 godzin
icon 450,00 PLN
ISO 17025
icon
Cena szkolenia:
450,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Szkolenie internetowe
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
QUALLAB
Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

System zarządzania w laboratorium wg ISO 17025

icon 7 godzin
icon 450,00 zł
ISO 17025
Program szkolenia
1. Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej

2. Wymagania normy 17025 z zakresu:

bezstronności
poufności
struktury organizacyjnej
dokumentacji systemu zarządzania
nadzoru nad dokumentacją
nadzoru nad zapisami
ryzyk i szans
doskonalenia
działań korygujących
auditów wewnętrznych
przeglądu zarządzania

3. Wymagania normy 17025 dotyczące zasobów z zakresu:

personelu
warunków lokalowych i środowiskowych
sprzętu – wyposażenia
spójności pomiarowej
zewnętrznych usług i dostaw

4. Wymagania normy 17025 dotyczące procesów z zakresu:

przeglądu zapytań ofert i przetargów
wyboru, weryfikacji i walidacji metod
pobierania próbek
postępowania z obiektami do badań/ wzorcowań
zapisów technicznych
szacowania niepewności pomiaru
potwierdzenia przydatności wyników
przedstawiania wyników
skarg
zarządzania pracą niezgodną z wymaganiami
nadzoru nad danymi – zarządzania informacją


Profil uczestników icon
Pracownicy Laboratorium, studenci, osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, wdrożyć u siebie w firmie system zarządzania zgodny z normą odniesienia oraz uzyskać akredytację.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:


Czas trwania:

7 godzin


W cenę wliczono:

Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu).


Zdobyta wiedza:

Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu „System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018” na podstawie którego potwierdza się kwalifikacje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.


Certyfikaty:

Imienny Certyfkat ukończenia kursu

image
Organizator szkolenia
QUALLAB
Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...