TÜV Rheinland Polska

więcej szkoleń organizatora

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Więcej informacji

Szkolenie okresowe dla służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Cena

173,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Pełna nazwa szkolenia: Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. E-learning

Program
Regulacje z zakresu prawa pracy
Ergonomia na stanowisku pracy
Identyfikacja zagrożeń
Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
Techniczne i organizacyjne metody poprawy bezpieczeństwa
Wypadki przy pracy – przyczyny, skutki i metody zapobiegania
Metodyka prowadzenia szkoleń bhp
Nowoczesne metody pracy służby bhp
Zasady postępowania w razie wypadku – udzielanie pierwszej pomocy
Ekonomiczne skutki niewłaściwych warunków pracy
Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska
Egzamin

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest dla pracowników i osób wykonujących zadania służby BHP w zakładzie pracy.

Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania
32 godzin

W cenę wliczono
dostęp do platformy e-learning przez 30 dni, zaświadczenie

Zdobyta wiedza
Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a przede wszystkim z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Certyfikaty
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu