Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

więcej szkoleń organizatora

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku. W ciągu ostatnich lat czasu poznaliśmy tysiące uczestników szkoleń, setki firm i wielu przyjaciół, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Jesteśmy nowoczesną firmą...

Więcej informacji

Szacowanie niepewności pomiaru

Cena

890,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

1. Niepewność pomiaru metody badawczej i jej związek z procesem walidacji lub sparwdzenia metody badawczej.

2. Szacowanie niepewności pomiarowej wg znowelizowanej normy ISO 17025.

3. Częste źródła niepewności w pomiarach chemicznych i fizycznych, ustalanie budżetu niepewności.

4. Dokumenty źródłowe i żródła informacji o niepewności i ograniczeniach wykorzystywanego w pomiarach sprzętu, materiałów pomocniczych, wzorców, substancji pomocniczych.

5. Błąd pomiaru (błąd przypadkowy, błąd systematyczny, błąd gruby, związek między błędem pomiaru a niepewnością pomiaru).

6. Szacowanie niepewności pomiaru - wzory, obliczenia, uwagi
•Niepewność standardowa(niepewność typu A, niepewność typu B),
•Niepewność złożona, niepewność względna,
•Niepewność rozszerzona,
•Akceptowalna maksymalna niepewność pomiarowa;

7. Przykład obliczeń niepewności pomiaru.

8. Metodyka szacowania niepewności związanej z etapem pobierania próbki
•Podejście teoretyczne vs. empiryczne
•Planowanie eksperymentu (ilość matryc, ilość próbek, ilość powtórzeń)
•Przykład obliczeń


9. Niepewność pomiaru a ocena zgodności
•"Dowód zgodności" i "dowód niezgodności”
•Dokumentowanie zasady decyzyjnej
•Ocena wyniku i jego niepewności względem limitu specyfikacji (przykład obliczeń).

Trener

Trener Biura Naukowo-Technicznego SIGMA

Profil uczestników
1. Pracownicy laboratoriów badawczych, którzy muszą samodzielnie oszacować niepewność pomiaru. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu walidacji metod pomiaru (obliczania paramterów metody badawczej - m.in. precyzja, poprawność, odzysk).
2. Osoby odpowiedzialne za wyznaczenie niepewności dla procesu pobierania próbki.
3. Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO 17025.

Czas trwania
7 godzin

W cenę wliczono
Drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, dostęp do nieopłatnych konsultacji drogą email w ciągu roku od ukończonego szkolenia.

Zdobyta wiedza
Wiedza na temat zasad szacowania niepewnności dla metod badawczych oraz procedór pobierania prób zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wytycznymi PCA, przewodnikiem GUM.

Certyfikaty
Zaświadczenie ukończonego szkolenia.