Lab ISO Consulting

więcej szkoleń organizatora

PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Konsultacje | Szkolenia | Wdrożenia | Audyty zewnętrzne | Kurs ISO 17025 Online

Więcej informacji

System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym

Cena

123,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Program kursu:

1. Czym jest system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ?
2. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
3. Akredytacja a certyfikacja.
4. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
5. Po co organizacje wprowadzają systemy zarządzania ?
6. Akredytacja – wady i zalety.

Trener

Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium naukowo-badawczym. Audytor wewnętrzny i zewnętrzny ISO 17025, konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 700 godzin na sali szkoleniowej).

Profil uczestników
Kurs jest odpowiedni dla:

1. Pracowników akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych.
2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
3. Innych osób zainteresowanych tematyką systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

Czas trwania
8 godzin

W cenę wliczono
Nieograniczony dostęp do kursu przez 12 miesięcy, certyfikat uczestnictwa przesłany pocztą tradycyjną po ukończeniu kursu. Kurs zawiera odnośniki oraz wzory przykładowych dokumentów do pobrania (formularz sprawozdania z badań itp.).

Zdobyta wiedza
Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, wymaganiami jednostki akredytującej oraz zasadami pracy w akredytowanym laboratorium badawczym.

Certyfikaty
Uczestnicy kursu otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu “System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.

Certyfikat przesłany zostanie pocztą tradycyjną, po ukończeniu kursu na adres wskazany w formularzu zamówienia.