QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

System zarządzania w laboratorium wg ISO 17025

Cena

450,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

1. Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej

2. Wymagania normy 17025 z zakresu:

struktury organizacyjnej
personelu i jego kwalifikacji
nadzoru nad dokumentacją
przeglądu zamówień, ofert i umów
obsługi klienta
nadzoru nad badaniami niezgodnymi z wymaganiami
auditów wewnętrznych

3. Wymagania techniczne normy 17025 z zakresu:

warunków lokalowych i środowiskowych
wyposażenia badawczego
metod badawczych
walidacji
niepewności pomiaru
spójności pomiarowej i wzorcowań
pobierania próbek
postępowania z obiektami do badań
sterowania jakością badań
kart badań i sprawozdań z badań

4. Dokumentacja Systemu Zarządzania JakościąProfil uczestników
Pracownicy Laboratorium, studenci, osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wdrożyć u siebie w firmie system zarządzania zgodny z normą odniesienia oraz uzyskać akredytację.

Czas trwania
7 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu).

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu „System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005” na podstawie którego potwierdza się kwalifikacje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Certyfikaty
Imienny Certyfkat ukończenia kursu