Lab ISO Consulting

więcej szkoleń organizatora

Konsultacje | Szkolenia | Wdrożenia | Audyty zewnętrzne | Kursy ISO Online

Więcej informacji

System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015

Cena

132,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Program kursu:

1. Czym jest system zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością ?
2. Struktura normy PN-EN ISO 9001:2015.
3. Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach.
4. Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.
5. Po co organizacje wprowadzają systemy zarządzania ?
6. Certyfikat ISO 9001 w organizacji – wady i zalety.

Trener

Program kursu został opracowany przez szkoleniowców firmy Lab ISO Consulting, którzy na co dzień prowadzą szkolenia ogólne oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych w calej Polsce.

Profil uczestników
Kurs jest odpowiedni dla:

1.Studentów/absolwentów, chcących zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
2. Pracowników przedsiębiorstw potrzebujących potwierdzić swoje kompetencje i uzyskać certyfikat.
3. Innych osób zainteresowanych tematyką systemów zarządzania jakością.

Czas trwania
8 godzin

W cenę wliczono
Nieograniczony dostęp do kursu przez 12 miesięcy, certyfikat uczestnictwa przesłany pocztą tradycyjną po ukończeniu kursu.

Zdobyta wiedza
Zapoznanie się z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zasadami pracy w przedsiębiorstwie posiadającym wdrożone wymagania niniejszego standardu jakości.

Certyfikaty
Uczestnicy kursu otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu “System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie wg normy PN-EN ISO 9001:2015”.

Certyfikat przesłany zostanie pocztą tradycyjną, po ukończeniu kursu na adres wskazany w formularzu zamówienia.