QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Cena

250,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Omówienie zasad działania systemu zarządzania jakością w organizacji i korzyści z jego wprowadzenia
Terminologia
Odpowiedzialność kierownictwa
Podejście procesowe, cele, wskaźniki
Zasoby
Dokumentacja systemu zarządzania jakością
Różnice pomiędzy ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

Profil uczestników
Pracownicy organizacji, w której wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001, Pełnomocnicy, auditorzy, którzy chcą zapoznać się ze zmianami jakie pojawiły się w nowym wydaniu normy z 2015r.; Osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015, wymaganą dokumentacją systemową, chcą wdrożyć u siebie w firmie system zarządzania zgodny z normą odniesienia.

Czas trwania
6 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu). Promocyjna cena 250 zł dla klientów, którzy podadzą w zamówieniu hasło "Centrum Jakości" w polu UWAGI przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej. W polu UWAGI można również podać dane do faktury.

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 9001. Po ukończeniu egzaminu
z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „System zarządzania jakością w organizacji wg normy PN-EN ISO 9001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat ukończenia kursu