QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

System zarządzania BHP wg PN-N 18001

Cena

250,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz korzyści z jego wprowadzenia
Terminologia
Interpretacja wymagań normy PN-N 18001
Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Rola auditu w doskonaleniu systemu

Profil uczestników
Osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-N 18001, wymaganą dokumentacją systemową, zamierzają wdrożyć system zarządzania u siebie w firmie.

Czas trwania
6 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu). Promocyjna cena 250 zł dla klientów, którzy podadzą w zamówieniu hasło "Centrum Jakości".

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-N 18001. Po ukończeniu egzaminu
z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy i kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat ukończenia kursu