QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Cena

250,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz korzyści z jego wprowadzenia
Terminologia
Interpretacja wymagań normy PN-ISO/IEC 27001
Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Rola auditu w doskonaleniu systemu.

Profil uczestników
Osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017, wymaganą dokumentacją systemową, wdrożyć system zarządzania zgodny z normą odniesienia.

Czas trwania
6 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu). Promocyjna cena 250 zł dla klientów, którzy podadzą w zamówieniu hasło "Centrum Jakości" w polu UWAGI przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej. W polu UWAGI można również podać dane do faktury.

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-ISO/IEC 27001. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy i kompetencje do samodzielnego tworzenia dokumentacji systemowej.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat ukończenia kursu