Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

PN ISO/IEC 27001:2017 Audytor wewnętrzny

Cena

300,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Moduły szkolenia:

I. Wprowadzenie do audytowania

II. Zadania audytora wewnętrznego

III. Omówienie wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2017

IV. Załącznik A: Cele i zabezpieczenia

V. Audyt wewnętrzny

VI. Przygotowanie do audytu

VII. Przeprowadzenie audytu

VIII. Ustalenia z audytu

IX. Komunikacja podczas audytu

X. Zakończenie audytu

Egzamin końcowy

Profil uczestników
Szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje audytora wewnętrznego wg nowego wydania PN ISO/IEC 27001:2017. Szkolenie obejmuje wyjaśnienie wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2017, przygotowanie do audytu, przeprowadzenie audytu oraz zakończenie audytu, w tym dokumentowanie audytu.

Czas trwania
7 godzin

W cenę wliczono
szkolenie, certyfikat

Zdobyta wiedza
Proponujemy Państwu wygodne i praktyczne szkolenie e-learningowe. Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych. Szkolenie obejmuje:

- omówienie wymagań normy ISO 27001,

- przygotowanie się do audytu,

- przeprowadzenie audytu

- ustalenia z audytu

- zakończenie, w tym dokumentowanie audytu.Materiał szkoleniowy zawiera:

- scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji i komentarze dotyczące identyfikacji ustaleń oraz zachowania się audytora,

- przykłady procedur,

- praktyczne porady i prostą interpretację wymagań normy.

Certyfikaty
"Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2017"