Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 12 lat podczas szkoleń zamkniętych i otwartych przeszkoliliśmy ponad...

Więcej informacji

PN-EN ISO 14001:2015 e-Auditor wewnętrzny

Cena

356,70 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Moduły szkolenia:

Moduł I - Wymagania ogólne
Moduł II - Terminy i definicje
Moduł III - Kontekst
Moduł IV - Przywództwo
Moduł V - Planowanie
Moduł VI - Działania operacyjne i wsparcie
Moduł VII - Ocena efektów działalności i doskonalenie
Moduł VIII - Przygotowanie do auditu
Moduł IX - Pytania auditora
Moduł X - Przeprowadzenie auditu
Moduł XI - Zakończenie audytu

Trener

szkolenie przygotowane na podstawie doświadczeń trenerów i konsultantów

Profil uczestników
Szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących uzyskać kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 14001:2015. Obejmuje wyjaśnienie wymagań normy ISO 14001:2015 (PN-EN ISO 14001:2015), przygotowanie się do auditu, przeprowadzenie auditu oraz zakończenie auditu, w tym dokumentowanie auditu.

Czas trwania
4 godziny

W cenę wliczono
VAT (290 zł netto), szkolenie, egzamin, certyfikat

Zdobyta wiedza
Materiał szkoleniowy zawiera:

- scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,
- praktyczne porady i prostą interpretację wymagań
- przykładowe pytania gotowe do zadania podczas auditu!!!

Ponadto materiał szkoleniowy dokładnie wyjaśnia:
- model systemu zarządzania środowiskowego,
- jak układać i zadawać pytania,
- w jaki sposób prowadzić spotkanie otwierające i zamykające,
- jaki jest wpływ komunikacji wewnętrznej na przeprowadzenie auditu,
- czego nie wolno robić podczas auditu.

Certyfikaty
auditora wewnętrznego PN-EN ISO 14001:2015