Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

więcej szkoleń organizatora

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku. W ciągu ostatnich lat czasu poznaliśmy tysiące uczestników szkoleń, setki firm i wielu przyjaciół, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Jesteśmy nowoczesną firmą...

Więcej informacji

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Cena

1190,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie wymagań wprowadzanych przez normę ISO/IEC 17025:2018-02 oraz ocena wpływu tych wymagań na dane laboratorium. Jednym z elementów szkolenia jest przedstawienie nowych wymagań standardu, kluczowym elementem szkolenia
jest jednak odniesienie poszczególnych wymagań standardu do procesów i rozwiązań zastosowanych obecnie w danym laboratorium
- zidentyfikowanie ewentualnych braków, szans na uproszczenie obecnego system, zbudowanie listy akcji do wdrożenia.

Po zakończonych warsztatach uczestnicy otrzymają wynik przeprowadzonej wspólnie analizy silnych i słabych stron, szans
i zagrożeń - dokument elektroniczny z działaniami zidentyfikowanymi do wdrożenia w laboratorium.

Szkolenie ma charakter webinarium.

PROGRAM RAMOWY WARSZTATÓW (2 DNI)

1. Zasady ISO 9001 wprowadzone do normy ISO/IEC 17025:2018
• Pojęcia i terminy - wymagania, zalecenia, dopuszczenia, możliwości
• Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością
• Zarządzanie ryzykiem

2. Wymagania ogólne: bezstronność i poufność

3. Wymogi strukturalne

4. Wymagania dotyczące zasobów
• Personel
• Warunki lokalowe i środowiskowe
• Wyposażenie
• Spójność pomiarowa
• Zewnętrzni dostawcy produktów i usług

5. Wymagania procesowe
• Przegląd zapytań, ofert i umów
• Wybór, weryfikacja i walidacja metod
• Pobieranie próbek
• Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań
• Zapisy techniczne
• Szacowanie niepewności pomiaru
• Zapewnienie jakości wyników
• Przedstawianie wyników
• Skargi
• Nadzorowanie pracy niezgodnej z wymaganiami
• Nadzorowanie danych - zarządzanie informacjami

6. Wymagania dotyczące zarządzania
• Opcja A
• Opcja B
• Dokumentacja systemu zarządzania (Opcja A)
• Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania (Opcja A)
• Nadzór nad zapisami (Opcja A)
• Działania mające na celu określenie ryzyka i możliwości (Opcja A)
• Doskonalenie (Opcja A)
• Działania korygujące (Opcja A)
• Audity wewnętrzne (Opcja A)
• Przeglądy zarządzania (Opcja A)Trener

Trener Biura Naukowo-Technicznego SIGMA

Profil uczestników
Pracownicy laboratoriów odpowiedzialni w przegląd wymagań znowelizowanej normy ISO 17025 i ich wdrożenie w systemie zarządzania jakością swojego laboratorium.

Czas trwania
14 godzin

W cenę wliczono
Drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, dostęp do nieopłatnych konsultacji drogą email w ciągu roku od ukończonego szkolenia.

Zdobyta wiedza
Po zakończonych warsztatach uczestnicy otrzymają wynik przeprowadzonej wspólnie "gap analizy", oceny silnych i słabych stron laboratorium, szans i "zagrożeń" - dokument elektroniczny z działaniami zidentyfikowanymi do wdrożenia w laboratorium w celu dostawania się do wymagań 3 edycji normy ISO 17025.

Certyfikaty
Zaświadczenie ukończonego szkolenia.