Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

więcej szkoleń organizatora

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku. W ciągu ostatnich lat czasu poznaliśmy tysiące uczestników szkoleń, setki firm i wielu przyjaciół, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Jesteśmy nowoczesną firmą...

Więcej informacji

Lab Academy - Doskonalenie kompetencji technicznych pracowników laboratoriów badawczych

Cena

2800,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Lab Academy TM to opracowany w Biurze Naukowo-Technicznym SIGMA autorski program szkoleniowy, obejmujący swym zakresem kluczowe aspekty działalności laboratoriów pracujących zgodnie z wytycznymi normy ISO 17025.

Program tworzą 4 szkolenia (5 dni szkoleniowych):

• Wymagania normy ISO 17025 ed. III
• Walidacja metod badawczych
• Niepewność pomiaru, niepewność związana z etapem pobierania próbki
• Analiza statystyczna w laboratorium, karty kontrolne Shewharta, badania biegłości
Trener

Trener Biura Naukowo-Technicznego SIGMA

Profil uczestników
Szkolenie jest adresowane do personelu laboratoriów akredytowanych, jak i pracowników laboratoriów nieakredytowanych np. jednostek badawczych lub laboratoriów przyzakładowych, które nie planują poddawać działalności swojego laboratorium akredytacji PCA, ale chcą pracować zgodnie z wytycznymi normy ISO 17025 oraz zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Czas trwania
35 godzin

W cenę wliczono
Zaświadczenie uczestnictwa, dostęp do nieopłatnych konsultacji drogą email w ciągu roku od ukończonego szkolenia.

Zdobyta wiedza
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób przeprowadzić walidację metody badawczej, w jaki sposób oszacować niepewnosć pomiaru, jak zbudować karty kontrolne do monitorowania poprawności i precyzji metody badawczej, jakie wdrożyć w laboratorium elementy systemowe, aby być zgodnym z wymaganiami trzeciej edycji normy ISO 17025.

Certyfikaty
Zaświadczenie ukończonego szkolenia.