Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

więcej szkoleń organizatora

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku. W ciągu ostatnich lat czasu poznaliśmy tysiące uczestników szkoleń, setki firm i wielu przyjaciół, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Jesteśmy nowoczesną firmą...

Więcej informacji

Karty kontrolne w laboratorium

Cena

890,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

1. Narzędzia statystyczne w laboratorium; statystyka opisowa
• odrzucanie wartości odstających (test Dixona, Grubbsa, Doerffel'a)
• porównywanie precyzji dwóch metod (test F-Snedecora)
• porównywanie średnich w badaniu elastyczności metody (test t-Studenta)
• badanie liniowości metody(współczynnik korelacji, współczynnik determinacji,
odchylenie standardowe współczynnika nachylenia i współczynnika przesunięcia prostej)
• miary położenia i rozproszenia (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja)
• poprawność a precyzja metody badawczej


2. Sterowanie jakością badań - wymagania
• wymagania normy ISO 17025 i PCA DAB-07 - program sterowania jakością badań
• wymagania PCA DA-05, wytyczne EA-4/18:2010 - uczestnictwo w badaniach biegłości


3. Wewnętrzne sterowanie jakością badań

a) wewnętrzna kontrola jakości
• badanie materiałów odniesienia
• badanie materiałów kontrolnych
• badanie próbek ślepych
• badanie próbek wzbogaconych
• badanie próbek archiwalnych
• równolegle prowadzone badanie próbki podzielonej (przez tego samego analityka lub przez dwóch analityków)
• wykonanie oznaczenia tego samego parametru z zastosowaniem dwóch różnych metod

b) rodzaje kart kontrolnych (karty Shewharta i karty "3 sigma") - przykłady zastosowania w laboratorium, budowa kart, interpretacja
• karta kontrolna średniej w monitoringu próbki kontrolnej i próby ślepej
• karta pojedynczych obserwacji w monitoringu odzysku
• karta rozstępu w monitoringu podwójnych próbek kontrolnych i rzeczywistych
• karta kontrolna zakresu roboczego metody
• karta odchylenia standardowego
• karty z zadanymi wartościami normatywnymi
• karty bez zadanych wartości normatywnych
• ocena bieżąca karty (kryteria normy ISO 8258 oraz kryteria Wheeler'a)
• ocena końcowa karty (analiza statystyczna)

4. Zewnętrzne sterowanie jakością badań
• badania biegłości - ustalanie poziomu i częstości uczestnictwa
• obliczenia i analiza statystyczna wyników dostarczonych przez uczestników badania biegłości
• interpretacja statystyk osiągnięć: z-score, z'-score, zeta-score, D, Ez+, Ez

Trener

Trener Biura Naukowo-Technicznego SIGMA

Profil uczestników
1. Pracownicy laboratoriów badawczych obsługujący karty kontrolne (wykonujący badania w ramach systemu sterowania jakością badań).

2. Auditorzy wewnętrzni na zgodność z ISO 17025.

Czas trwania
7 godzin

W cenę wliczono
Drukowane materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, dostęp do nieopłatnych konsultacji drogą email w ciągu roku od ukończonego szkolenia.

Zdobyta wiedza
Szkolenie koncentruje się na omówieniu elementów, które powinny znaleźć się w programie sterowania jakością badań laboratoriów badawczych i wzorcujących. Omówimy które parametry metody badawczej należy nadzorować w ramach prowadzonych w laboratorium kart kontrolnych, przedstawimy możliwe sposoby okresowego monitorowania niezmienności granicy oznaczalności, poprawności i precyzji metody badawczej. Przeanalizujemy jakie skutki niesie dla laboratorium uczestnictwo w badaniach biegłości, w których statystyki osiągnięć obliczane są za pomocą poszczególnych metodyk. W trakcie szkolenia omówione zostaną dodatkowo narzędzia statystyczne powszechnie wykorzystywane w ramach sterowania jakością badań oraz prac walidacyjnych - zasady identyfikowania wartości odstających, testy do statystycznego porównywania wartości średnich i wariancji.

Certyfikaty
Zaświadczenie ukończonego szkolenia.