Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 12 lat podczas szkoleń zamkniętych i otwartych przeszkoliliśmy ponad...

Więcej informacji

Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001:2015 - podręcznik..

Cena

110,70 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Przyjęta struktura podręcznika, na 81 stronach formatu A4, opisuje w prosty sposób jakie prace należy wykonać, aby przygotować organizację do auditu certyfikującego.

Podręcznik zawiera:

- opis etapów wdrożenia z podpowiedziami jak je skutecznie przeprowadzić,
- interpretację punktów normy,
- wiedzę z zakresu podejścia procesowego,
- metodykę analizy ryzyka i szans,
- liczne przykłady,
- praktyczne wskazówki,
- przykładowe dokumenty.

Wybór materiałów wynika z doświadczeń konsultantów, nabytych podczas wdrożeń systemów zarządzania jakością w dziesiątkach organizacji, w firmach produkcyjnych, usługowych, urzędach, placówkach medycznych jak również doświadczeń nabytych podczas setek godzin szkoleniowych poświęconych tematyce jakości.

Trener

Stosowana przez doradców Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM metoda wdrażania systemów zarządzania jakością, wykorzystuje sposób podejścia poprzez analizę, monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w firmie. Opracowanie to jest przeznaczone dla pełnomocników, konsultantów i pracowników w przedsiębiorstwach wdrażających system zarządzania jakością.

Profil uczestników
„Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001:2015” to podręcznik zawierający wskazówki do zrozumienia i/lub samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami najnowszego wydania normy ISO 9001:2015.

Czas trwania
3 godziny

W cenę wliczono
podręcznik wysyłany mailem

Zdobyta wiedza
Podręcznik składa się z części odpowiadających etapom wdrożenia, a są to:
- wstęp,
- opracowanie systemu
– Etap 1 (Spotkanie z kierownictwem),
- Etap 2 (Szkolenie grup roboczych),
- Etap 3 i 4 (Analiza ryzyka i opracowanie dokumentacji systemowej)
- Wdrożenie i ocena systemu – Etap 5 (szkolenie audytorów wewnętrznych),
- Etap 6 (wdrożenie i doskonalenie systemu),
- Etap 7 (Przegląd zarządzania),

Wybór jednostki certyfikującej.


Certyfikaty