Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

e-learning "Wymagania / audytor ISO 45001"

Cena

369,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Moduł I – Wprowadzenie
– Cele i program szkolenia, Trochę historii, Struktura normy, Definicje

Moduł II
Omówienie wymagań normy ISO 45001
Struktura normy
4. Kontekst organizacji
– Kodeks pracy w rozdziale V
5.1 Przywództwo i zaangażowanie
5.2 Polityka BHP
5.3 Role, odpowiedzialność, uprawnienia
5.4 Konsultacje i współudział pracowników
6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans
6.2 Cele BHP i planowanie ich osiągnięcia
7.1 Zasoby
7.2 Wsparcie- kompetencje
7.3 Wsparcie- świadomość
7.4 Wsparcie- komunikacja
7.5 Wsparcie- udokumentowana informacja
8. Działania operacyjne
9.1 Ocena efektów działania- monitorowanie, pomiary, analiza, ocena
9.2 Ocena efektów działania- audit wewnętrzny
9.3 ocena efektów działania- przegląd zarządzania
10. Doskonalenie
– Incydenty
– Niezgodność
– Dokumentowanie

Moduł III Podsumowanie zmian w normie ISO 45001
– Nowości w normie.
– Przejście na nową normę.

Trener

szkolenie opracowane na podstawie konsultacji z doświadczonymi doradcami i trenerami

Profil uczestników
Przekazane Państwu szkolenie e-learningowe skierowane jest do osób chcących wdrożyć lub dostosować już wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań zaktualizowanej normy lub tylko poznać jej wymagania.

Czas trwania
3 godziny

W cenę wliczono
1. dostęp do szkolenia,
2. po ukończonym szkoleniu otrzymujesz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

UWAGA! Jeśli prześlesz nam skan lub zdjęcie swojego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną prac wg PN-N 18001 to po ukończeniu tego szkolenia możesz otrzymać certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001.

Zdobyta wiedza
Norma ta zastępuje standard PN-N 18001. Od dnia opublikowania, czyli 12.03.2019 roku rozpoczął się okres dostosowawczy dla wdrożonych już systemów. Czas na dostosowanie do wymagań nowej normy upływa 12.03.2021 roku.

Certyfikaty
zaświadczenie ukończenia szkolenia lub certyfikat audytora wewnętrznego