QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

Cena

290,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Omówienie zasad działania systemu zarządzania jakością w organizacji i korzyści z jego wprowadzenia
Terminologia
Odpowiedzialność kierownictwa
Podejście procesowe, cele, wskaźniki
Zasoby
Dokumentacja systemu zarządzania jakością
Różnice pomiędzy ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015

Audit Systemu Zarządzania Jakością:
Omówienie i podział auditów
Kryteria auditu
Wymagania stawiane auditorom
Proces auditu
Przygotowanie do auditu
Plan auditu
Spotkanie otwierające
Formułowanie pytań, dokumentowanie dowodów – ćwiczenia praktyczne
Formułowanie niezgodności, spostrzeżeń – ćwiczenia praktyczne
Spotkanie zamykające
Raport z auditu

Profil uczestników
Pracownicy organizacji, w której wdrożono system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001, Pełnomocnicy, auditorzy, którzy chcą zapoznać się ze zmianami jakie pojawiły się w nowym wydaniu normy z 2015r., Osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. oraz nabyć umiejętność przeprowadzania auditów w organizacji na zgodność z normą odniesienia.

Czas trwania
10 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu). Promocyjna cena 290 zł dla klientów, którzy podadzą w zamówieniu hasło "Centrum Jakości" w polu UWAGI przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej. W polu UWAGI można również podać dane do faktury.

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-EN ISO 9001 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001” na podstawie którego potwierdza się kwalifikacje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat Auditora ISO 9001