QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-ISO 45001

Cena

290,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz korzyści z jego wprowadzenia
Terminologia
Interpretacja normy PN-ISO 45001
Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Audit systemu zarządzania:

Omówienie i podział auditów
Kryteria auditu
Wymagania stawiane auditorom
Proces auditu
Przygotowanie do auditu
Plan auditu
Spotkanie otwierające
Formułowanie pytań, dokumentowanie dowodów – ćwiczenia praktyczne
Formułowanie niezgodności, spostrzeżeń – ćwiczenia praktyczne
Spotkanie zamykające
Raport z auditu

Profil uczestników
Osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-ISO 45001 oraz nabyć umiejętność przeprowadzania auditów w organizacji na zgodność z normą odniesienia.

Czas trwania
10 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu). Promocyjna cena 290 zł dla klientów, którzy podadzą w zamówieniu hasło "Centrum Jakości" w polu UWAGI przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej. W polu UWAGI można również podać dane do faktury.

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-ISO 45001 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat Auditora BHP wg PN-ISO 45001