QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Cena

290,00 PLN (brutto)

Miejsce

Szkolenie internetowe

Program szkolenia

Omówienie zasad działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz korzyści z jego wprowadzenia
Terminologia
Interpretacja normy PN-ISO/IEC 27001
Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Audit systemu zarządzania

Omówienie i podział auditów
Kryteria auditu
Wymagania stawiane auditorom
Proces auditu
Przygotowanie do auditu
Plan auditu
Spotkanie otwierające
Formułowanie pytań, dokumentowanie dowodów – ćwiczenia praktyczne
Formułowanie niezgodności, spostrzeżeń – ćwiczenia praktyczne
Spotkanie zamykające
Raport z auditu

Profil uczestników
Osoby, które chcą zapoznać się z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017 oraz nabyć umiejętność przeprowadzania auditów w organizacji na zgodność z normą odniesienia.


Czas trwania
10 godzin

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu (po zaliczeniu egzaminu). Promocyjna cena 290 zł dla klientów, którzy podadzą w zamówieniu hasło "Centrum Jakości" w polu UWAGI przy składaniu zamówienia na naszej stronie internetowej. W polu UWAGI można również podać dane do faktury.

Zdobyta wiedza
Szkolenie zakończone jest egzaminem z zakresu normy PN-ISO/IEC 27001:2017 i zasad auditowania. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują imienny Certyfikat ukończenia kursu „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2017” na podstawie którego potwierdza się znajomość normy oraz kompetencje do samodzielnego przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych.

Certyfikaty
Imienny Certyfikat auditora ISO 27001