Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Zastosowanie wymagań międzynarodowych norm ISO do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych

Cena

615,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 maj 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – normy dotyczące bezpieczeństwa informacji

2. Wymagania ISO 27001 do wdrożenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych

3. Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji zgodna z ISO/ IEC 27005

4. Norma ISO 27002 – zabezpieczenia i cele ich stosowania

5. Weryfikacja skuteczności systemu i zabezpieczeń

6. Zarządzanie zdarzeniami i incydentami

7. Działania korygujące oraz aktualizacje systemu ochrony danych

8. Podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą uzyskać informację odnośnie możliwych do zastosowania zabezpieczeń wynikających z norm ISO z serii ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz sposobów ich implementacji
w ramach systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
500,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(615,00 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
3. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z możliwymi, dostępnymi w obszarze normalizacji międzynarodowej, rozwiązaniami oraz narzędziami do wykorzystania przy wdrażaniu regulacji systemu ochrony danych osobowych zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia RODO.

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu