TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Wymagania SZBiHP ISO 45001:2018

Cena

890,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

10 grudzień 2020

Miejsce

WARSZAWA, woj. mazowieckie

Program szkolenia

- Wprowadzenie
- Zakres normy i powołania normatywne
- Wyjaśnienie struktury, cykl PDCA.
- Terminy i definicje zawarte w ISO 45001:2018
- Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018
- Podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 45001:2018 i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na Audytora Wewnętrznego SZBiHP ISO 45001:2018.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku (case studies)

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018,
- odpowiednia interpretacja wymagań normy ISO 45001:2018.

Certyfikaty
certyfikat w języku (polskim i angielskim)