TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Cena

790,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 październik 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie.

II Zakres normy i powołania normatywne.

III Omówienie terminologii

IV Podejście procesowe i analiza ryzyka

V Omówienie wymagań w normie ISO 14001:2015

- Kontekst organizacji

- Przywództwo

- Planowanie

- Wsparcie

- Działania operacyjne

- Ocena efektów działalności

- Doskonalenie

VI Podsumowanie Szkolenia

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 14001:2015 i przygotowują się do szkolenia właściwego na audytora wewnętrznego ISO 14001:2015.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat (w języku polskim, angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji do wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 14001:2015
- poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakości ISO 14001:2015
- zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)