TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Cena

790,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

25 listopad 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

I Wprowadzenie.

II Zakres normy i powołania normatywne.

III Omówienie terminologii

IV Podejście procesowe i analiza ryzyka

V Omówienie wymagań w normie ISO 14001:2015

- Kontekst organizacji

- Przywództwo

- Planowanie

- Wsparcie

- Działania operacyjne

- Ocena efektów działalności

- Doskonalenie

VI Podsumowanie Szkolenia

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 14001:2015 i przygotowują się do szkolenia właściwego na audytora wewnętrznego ISO 14001:2015.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat (w języku polskim, angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Korzyści ze szkolenia:

* zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji do wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 14001:2015
* poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakości ISO 14001:2015
* zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).

Certyfikaty
Certyfikat (w języku polskim i angielskim)