TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Cena

790,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 grudzień 2020

Miejsce

WROCŁAW, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Zakres normy i powołania normatywne
3. Terminy i definicje zawarte w ISO 9001:2015
4. Kontekst organizacji (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, strony zainteresowane - praktyczne podejście)
5. Przywództwo
6. Planowanie (analiza ryzyka w praktyce)
7. Wsparcie
8. Działania operacyjne
9. Ocena efektów działania
10. Doskonalenie
11. Wyjaśnienie struktury, terminologii i koncepcji.
12. Podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015.
Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
•udział w szkoleniu,
•profesjonalne materiały szkoleniowe,
•zestaw gadżetów firmowych,
•przerwy kawowe, lunch,
•certyfikat (w języku polskim i angielskim),
•pomoc w rezerwacji hotelu,
•możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza
* zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015,
* odpowiednia interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015.
* zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).


Certyfikaty
Certyfikat (w języku polskim i angielskim)