SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

WYMAGANIA STANDARDU BRC FOOD

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

25 listopad 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

ROGRAM SZKOLENIA
Podstawowe definicje, pojęcie BRC,
Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE,
Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności,
Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP wg BRC,
Systemu zarządzania jakością wg BRC – powiązanie z ISO 9001 i/lub ISO 22000,
Wymagania fundamentalne,
Programy wstępne,
Audyty wewnętrzne i przegląd systemu – weryfikacja BRC,
BRC a obrona żywności i autentyczność,
Procedura certyfikacji – klasyfikacja niezgodności / ocena na poziomie AA, certyfikacja wielooddziałowa, zasady ustalania terminów kolejnych audytów,
Procedura certyfikacji – program audytów zapowiedzianych i niezapowiedzianych, program rejestracji,
Działania korygujące – analiza przyczyn głównych,
Ćwiczenia praktyczne.

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Standardu BRC.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe, lunch,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem

Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań BRC Food.

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje