BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Wymagania normy ISO 9001:2015

Cena

799,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

13 maj 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenie ma na celu:
- pomóc w zrozumieniu zaktualizowanej normy ISO 9001:2015
- zrozumienie pojęć, terminów oraz podstawowych zasad związanych z normą

Szkolenie pozwoli uzmysłowić sobie jak użytkowanie normy ISO 9001:2015 może wpłynąć na wypełnianie obowiązków oraz zobowiązań nałożonych na organizację.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób, które planują, wdrażają, utrzymują, nadzorują i auditują systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów oraz ćwiczeń

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i począstunek

Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- właściwie interpretować wymagania normy ISO 9001:2015, zarządzanie ryzykiem oraz szansami a także doskonalić w sposób ciągły system zarządzania jakością
- zdać sobie sprawę jaką rolę pełni najwyższe kierownictwo oraz kadra kierownicza aby zapewnić sprawne zarządzanie jakością i spełnić oczekiwania klientów a także wymagania prawne.

Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat uczestnictwa w kursie "Wymagania normy ISO 9001:2015"