Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Wymagania normy ISO 45001. Porównanie i omówienie różnic pomiędzy normami PN-N 18001 /OHSAS 18001 a ISO 45001

Cena

553,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

30 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Idea wprowadzenia zmian

3. Struktura i podstawowe wymagania normy ISO 45001

4. Omówienie podobieństw i różnic występujących pomiędzy normą ISO 45001 a normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001

5. Jak dostosować system zarządzania BHP zgodny z PN-N 18001 lub OHSAS 18001 do wymagań ISO 45001
a) Jak spełnić wymagania normy ISO 45001 – praktyczne przykłady

6. Okres przejściowy oraz ważność certyfikatów PN-N 18001 lub OHSAS 18001

7. Dyskusja, podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których jest utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o wymagania normy PN-N 18001 lub standardu
BS OHSAS 18001, zainteresowanych problematyką dostosowania tego systemu do wymagań nowej normy ISO 45001, a także do wszystkich przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego
z wymaganiami norm ISO 45001.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
450,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(553,50 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
2. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
3. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z wymaganiami nowej normy ISO 45001
a w szczególności prezentacja podobieństw i różnic pomiędzy ISO 45001 a Polską Normą PN-N 18001 oraz standardem OHSAS 18001.
Przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów tych podobieństw i różnic w kontekście dostosowywania funkcjonujących systemów zarządzania BHP do wymagań nowej normy
ISO 45001.

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.