Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Wymagania normy ISO 45001:2018

Cena

959,40 PLN (brutto)

Termin szkolenia

04 październik 2019

Miejsce

Ustroń, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Kontekst organizacji
• Zrozumienie organizacji i jej kontekstu w odniesieniu do BHP
• Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych kwestiami BHP w organizacji
• Zakres systemu zarządzania BHP
• System zarządzania BHP - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO9001

2. Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia
• Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo

3. Planowanie – ryzyka i szanse w odniesieniu do startegii i wykonywanych zadań, cele i działania w celu ich osiągnięcia

4. Wsparcie – zasoby, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją

5. Operacje – Planowanie, Outsourcing, Zakupy, plany awaryjne w odniesieniu do BHP

6. Ocena rezultatów – Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania

7. Doskonalenie - Wypadki, Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie

8. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

Trener

Trener PRONOST

Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle od pełnomocników ds. systemu zarządzania BHP, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.


Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu
> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
> materiały szkoleniowe
> certyfikat
> bufet kawowy

Zdobyta wiedza
> Poznasz wymagania dla systemu zarządzania BHP
> Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań ISO 45001 i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania BHP
> Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników systemu zarządzania BHP w optymalnym zakresie
> Poznasz zasady i wymagania audytowania systemu i procesu dostarczania usług

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST