BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek zajmująca się certyfikacją, która jest także współzałożycielem ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej). Współpracujemy z naszymi klientami w 150 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Wymagania normy ISO 14001:2015

Cena

799,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

29 styczeń 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenie ma na celu:
- pomóc w zrozumieniu zaktualizowanej normy ISO 14001:2015
- zrozumienie pojęć, terminów oraz podstawowych zasad związanych z normą

Szkolenie pozwoli uzmysłowić sobie jak użytkowanie normy ISO 14001:2015 może wpłynąć na wypełnianie obowiązków oraz zobowiązań nałożonych na organizację

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób, które planują, wdrażają, utrzymują i auditują systemy zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2015

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów i ćwiczeń

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i poczęstunek

Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- właściwie interpretować wymagania normy ISO 14001:2015, zarządzanie ryzykiem środowiskowym oraz doskonalić system zarządzania środowiskowego
- zdać sobie sprawę jaką rolę pełni najwyższe kierownictwo oraz kadra kierownicza aby zapewnić sprawne zarządzanie środowiskowe oraz zaangażować się w zagadnienia środowiskowe, dotyczące klientów, społeczeństwa oraz władz

Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat uczestnictwa w kursie "Wymagania normy ISO 14001:2015"