Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Wymagania normy IATF 16949:2016

Cena

1697,40 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 06 czerwiec 2017

Miejsce

Skarbimierz, woj. opolskie

Program szkolenia

> IATF16949:2016 + ISO9001:2015 – omówienie idei zmian

> Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje

> Kontekst organizacji
~Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
~Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
~Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością; omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP / VDA 4, PPAP / VDA 2, FMEA / VDA 4, SPC / VDA 4, MSA / VDA 5 w kontekście wymagań standardu IATF16949
~System zarządzania jakością - zwiększony nacisk na podejście procesowe wg normy ISO9001, Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA na bazie wytycznych IATF i standardu IATF16949

> Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia

> Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia

> Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla operowania procesów, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji

> Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług, zwalnianie produktu i usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami

> Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania

> Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie

> Załączniki A (Plan kontroli-normatywny) oraz B (Bibliografia Automotive-wytyczne)
~Wpływ zmian na proces certyfikacji/recertyfikacji
~Omówienie wymagań podręcznika - Rules for achieving IATF recognition 4th edition for ISO/TS 16949
~Omówienie wytycznych podręcznika - IATF Guidance ISO/TS 16949

> Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych


Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu

> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)

> materiały szkoleniowe

> certyfikat

> bufet kawowy

Zdobyta wiedza
> Poznasz wymagania IATF 16949

> Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymagań i przekładania ich na elementy Systemu Zarządzania Jakością

> Zrozumiesz powiązania wymagań IATF 16949 z mapą procesów twojej organizacji

> Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie


Certyfikaty
Certyfikat PRONOST