Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Wymagania dot. korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu - etykietowanie FSC (on-line)

Cena

356,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 październik 2020

Miejsce

wideokonferencja, woj.

Program szkolenia

1. Omówienie podstawowych wytycznych i wymagań Systemu Kontroli Pochodzenia Produktu

2. Wymagania dotyczące korzystania ze znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu
a) Wymagania uniwersalne, czyli podstawowe zasady stosowania znaków towarowych FSC i ograniczenia w ich wykorzystaniu
b) Stosowanie etykiet FSC na wyrobach
c) Promowanie produktów z certyfikatem FSC i certyfikacji FSC
d) Zasady graficzne etykietowania i wykorzystania w celach promocyjnych

3. Podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do posiadaczy certyfikatu FSC lub tych z Państwa, którzy zamierzają certyfikat niedługo uzyskać, i dodatkowo są zainteresowani etykietowaniem wyrobów lub promowaniem certyfikacji. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zoptymalizować działania marketingowe zarówno w zakresie etykietowania wyrobów, jak i promowania certyfikacji FSC.

Forma szkolenia
wykład

Czas trwania
4 godziny (1 dzień)

W cenę wliczono
Zgłoszenia 14 dni przed webinarium:
250,00 zł/os. netto (307,50 zł/os. brutto)

Zgłoszenie w późniejszym terminie:
290,00 zł/ os. netto (356,70 zł/ os. brutto)

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki

Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych wytycznych i wymagań Systemu Kontroli Pochodzenia Produktu. Zapoznanie uczestników z wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi korzystania ze znaków towarowych FSC przy etykietowaniu i promowaniu produktów z certyfikatem FSC, a także promowaniu certyfikacji FSC przez posiadaczy certyfikatu.

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu