BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek zajmująca się certyfikacją, która jest także współzałożycielem ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej). Współpracujemy z naszymi klientami w 150 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Wdrożenie zmian normy ISO 14001:2015

Cena

1476,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

01 - 02 luty 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenie ma na celu:
- pomóc w zrozumieniu zaktualizowanej normy ISO 14001:2015 z perspektywy skutecznego wdrożenia SZŚ
- zrozumienie różnic jakie występują między wersję z roku 2004 a zaktualizowaną wersją normy
- szkolenie umożliwi zrozumienie głównych zmian jakie zaszły w normie, jednocześnie wskazując te zmiany w obecnym SZŚ dając tym samym szansę stworzenia planu, wg. którego będzie można wdrożyć te zmiany
- umożliwia również przećwiczenie narzędzi, które są użyteczne w procesie planowania oraz wdrażaniu zmian

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób, które są zaangażowane w proces planowania, wdrażania i nadzorowania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami ISO 14001:2015

Uwaga: aby móc wziąć udział w szkoleniu należy uprzednio uczestniczyć w szkoleniu "Wymagania normy ISO 14001:2015"

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów oraz ćwiczeń

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i poczestunek

Zdobyta wiedza
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- właściwie interpretować wymagania normy ISO 14001:2015
- nauczyć się planować oraz prowadzić działania, które odnoszą się do ryzyka oraz szans
- zaprojektować zakres udokumentowanej informacji w SZŚ
- zaprojektować oraz wprowadzić narzędzia komunikacji i budowania świadomości środowiskowej a także realizować politykę środowiskową przyjętą w organizacji

Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa w kursie "Wdrożenie zmian normy ISO 14001:2015"