BIZNES PARTNER - Instytut Rozwoju i Kształcenia

więcej szkoleń organizatora

Firma BIZNES PARTNER (Instytut Rozwoju i Kształcenia) istnieje od ponad 10 lat na rynku. Firma specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania oraz szkoleniu w tym zakresie. Posiadamy ponad 250 klientów, którzy skorzystali...

Więcej informacji

Warsztaty w zakresie zarządzania zgodnością z RODO w firmie i zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000:2018

Cena

516,60 PLN (brutto)

Termin szkolenia

09 wrzesień 2019

Miejsce

Łódź, woj. łódzkie

Program szkolenia

1.Zasady przetwarzania danych osobowych

2.Realizacja praw osób, których dane dotyczą

3.Realizacja obowiązków administratora

4.Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych

5.Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych

6.Realizacja zadań i obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych

7.Audytowanie systemu ochrony danych osobowych

8.Doskonalenie systemu ochrony danych osobowych

Trener

Jarosław Wojcieszek

Profil uczestników
Szkolenie jest skierowane do właścicieli firm, osób pełniących funkcję ABI lub przygotowujących się do jej pełnienia, inspektorów ochrony danych, innych zainteresowanych osób.

Forma szkolenia
Wykład + ćwiczenia

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe

Zdobyta wiedza
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
•zna i rozumie zasady przetwarzania danych osobowych oraz wymagania systemu ochrony danych osobowych,
•wie jaka dokumentacja jest wymagana w systemie ochrony danych osobowych oraz jak ją przygotować,
•zna i rozumie zasady szacowania ryzyka wg ISO 31000,
•potrafi przeprowadzić szacowanie ryzyka wg ISO 31000.


Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia „Zgodność z RODO/Warsztaty RODO - warsztaty w zakresie zarządzania zgodnością z RODO w firmie - warsztaty ewaluacji, budowania
i monitorowania zgodności z wykorzystaniem systemu i zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000:2018 - uwarunkowania, podejścia, wymagania, metodyka”