Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

VDA 5 - analiza systemów pomiarowych według wymagań rynku niemieckiego

Cena

1045,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

03 wrzesień 2020

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5.

2. VDA 5 a AIAG MSA – kluczowe podobieństwa i różnice.

3. Podstawowe koncepcje:
• odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej,
• niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona),
• budżet niepewności pomiarowej,
• wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE,
• koncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5,
• wskaźniki jakości systemu pomiarowego (QMS) oraz procesu pomiarowego (QMP) i ich kryteria akceptacji.

4. Zastosowanie kryterium RE <= 5%*TOL do doboru systemów pomiarowych.

5. Klasyfikacja procedur typu I, II, III zgodnie z wymaganiami rynku niemieckiego.

6. Współczynniki Cg, Cgk a niepewność pomiaru.

7. Badanie liniowości i stabilności systemu pomiarowego.

8. Analiza algorytmu wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMS).

9. Analiza algorytmu wyznaczania niepewności systemu pomiarowego (UMP).

10. Omówienie przykładowego arkusza kalkulacyjnego MS Excel do wyznaczania rozszerzonej niepewności pomiarowej (UMS, UMP) oraz wskaźników jakościowych systemu i procesu pomiarowego (QMS, QMP).

11. OPCJA: Narzędzia oceny systemów atrybutowych według VDA 5 (metoda detekcji sygnału i test Bowkera).

12. OPCJA: Wyznaczanie współczynnika GR&R metodą analizy wariancji (ANOVA) na potrzeby budżetu niepewności.

Trener

Trener PRONOST

Profil uczestników
> Szkolenie jest skierowane pracowników odpowiedzialnych za analizę systemów pomiarowych (laborantów, inżynierów procesu, liderów procesu itp.), którzy w swojej pracy stykają się z klientami niemieckimi stosującymi wymagania VDA (np. Grupa VW, BMW).
UWAGA: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstawowych narzędzi i pojęć z zakresu MSA, takich jak: rozdzielczość systemu pomiarowego, dokładność pomiaru (bias), obliczanie i interpretacja współczynnika GR&R metodą średnich i rozstępów.

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
> materiały szkoleniowe
> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad, bufet kawowy)
> certyfikat

Zdobyta wiedza
> Poznasz kluczowe wymagania rynku niemieckiego w zakresie oceny systemów pomiarowych.
> Zrozumiesz koncepcję oceny niepewności pomiarowej i jej wpływ na decyzje dotyczące wyrobów.
> Dowiesz się, w jaki sposób konstruować budżet niepewności pomiarowej.
> Zrozumiesz relację pomiędzy niepewnością pomiarową wg VDA 5 a metodologią AIAG MSA.

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST