LYNSKY SOLUTIONS SP. Z O.O.

więcej szkoleń organizatora

Firma Lynsky Solutions specjalizuje się w audycie, doradztwie biznesowym, usługach szkoleniowych, zarządzaniu przez jakość oraz zarządzaniu energią. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw branży produkcyjnej...

Więcej informacji

Upgrade to Six Sigma Green Belt

Cena

3677,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

20 - 22 styczeń 2020

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Zdobądź zielony Pas Six Sigma.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających Certyfikat Six Sigma Yellow Belt.
Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej na temat szkolenia!


PROGRAM SZKOLENIA UPGRADE TO SIX SIGMA GREEN BELT
1 dzień

1. Define
1.1. Prowadzenie projektów Green Belt
1.2. Wybór projektu do realizacji
1.3. Podstawy komunikacji w projekcie – macierz RACI
1.4. Interpretacja głosu klienta - metoda diagramu macierzowego i QFD
1.5. Benchmarking wewnętrzny
1.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Define
1.7. Własny projekt Six Sigma - zdefiniowanie projektów do realizacji

2. Measure
2.1. Wybór miar – czynniki krytyczne (CTQ Tree)
2.2. Plan zbierania danych (pomiaru)
2.3. Pobieranie próbek z procesu
2.4. Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego – MSA – poziom II-
2.5. Analiza systemu pomiarowego dla cech mierzalnych
2.6. Analiza systemu pomiarowego dla cech atrybutywnych
2.7. MSA – Case study
2.8. Podsumowanie – narzędzia fazy Measure
2.9. Własny projekt Six Sigma – wybór cech do pomiaru i projektowanie systemu pomiarowego

2 dzień:
3. Analyze
3.1. Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis (RCA)
3.2. Diagram pokrewieństwa
3.3. Diagram relacji
3.4. Diagram spaghetti
3.5. Rozkłady statystyczne ciągłe i dyskretne – rozkład normalny, rozkład t-studenta, rozkład Poissona i rozkład dwumianowy – poziom II
3.6. Badanie normalności rozkładu - testy nieparametryczne (K-S, Chi2, Shapiro-Wilka)
3.7. Wnioskowanie statystyczne i porównanie dwóch grup (testy t-Studenta, Fishera-Snedecora, U Manna-Whitneya, testy dla proporcji)
3.8. Analiza regresji (regresja prosta i regresja logistyczna)
3.9. Analiza wariancji (ANOVA, MANOVA)
3.10. Planowanie eksperymentów - tradycyjne eksperymenty a metoda DOE – poziom I
3.11. Zdolność procesu i maszyny – poziom II
3.12. Zdolność krótkoterminowa
3.13. Zdolność długoterminowa
3.14. Zdolność procesu - Case study
3.15. Narzędzia informatyczne w Six Sigma - Minitab i Excel itp
3.16. Podsumowanie – narzędzia fazy Analyze
3.17. Własny projekt Six Sigma – dobór metod do analizy zebranych danych

3 dzień:
4. Improve
4.1. Metody generowania rozwiązań (burza mózgów i jej odmiany)
4.2. Sposoby oceny i wyboru rozwiązań – analiza CBA
4.3. Pilotaż oraz pełne wdrażanie rozwiązań
4.4. Analiza ryzyka i projektowanie działań zaradczych (rozwiązań) - FMEA – poziom II
4.5. FMEA produktu
4.6. FMEA procesu
4.7. FMEA – Case study
4.8. Podsumowanie – narzędzia fazy Improve
4.9. Własny projekt Six Sigma – dobór metody optymalizacji

5. Control
5.1. Plany monitoringu i kontroli
5.2. Audyt rozwiązań (system, proces, wyrób/usługa)
5.3. Wprowadzenie standardów – standardowa procedura operacyjna (SOP)
5.4. Visual Management – zastosowanie zarządzania wizualnego
5.5. SPC – statystyczne sterowanie procesami – poziom II
5.6. Karty kontrolne dla cech mierzalnych
5.7. Karty kontrolne dla cech atrybutywnych
5.8. Zastosowanie kart specjalnych (Xi, MR, średniej ruchomej itp.)
5.9. Kontrola odbiorcza
5.10. Opracowanie planów reakcji (OCAP)
5.11. Ocena wyników i rezultatów biznesowych - zamknięcie projektu Green Belt
5.12. Zastosowanie Six Sigma w projektowanie procesów - Metoda Design for Six Sigma DFSS (DMDV, IDOV)
5.13. Narzędzia informatyczne – wykorzystanie Minitaba i Excela
5.14. Podsumowanie – narzędzia fazy Control
5.15. Własny projekt Six Sigma – dobór metod monitoringu i standaryzacji w udoskonalonym procesie.
5.16. Podsumowanie narzędzi w fazie Control
6. Projekty Six Sigma Green Belt - Ustalenie i prezentacja przez uczestników
7. Egzamin certyfikacyjny - poziom Green Belt

Profil uczestników
Uczestnicy szkolenia Six Sigma Yellow Belt zainteresowani zdobyciem zielonego pasa Six Sigma (Six Sigma Green Belt).

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia + warsztaty

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w intensywnym 3-dniowym szkoleniu
Dwa certyfikaty Six Sigma Green Belt - w tym Certyfikat Jednostki Certyfikującej
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Dostęp do platformy e-learningowej
Nadzór mentora podczas wykonywania projektu Six Sigma Green Belt
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem

Zdobyta wiedza
- poznanie narzędzi statystycznych i analitycznych wykorzystywanych w Six Sigma,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w projektach Six Sigma,
- przygotowanie do samodzielnego pokierowania własnym projektem doskonalącym

Certyfikaty
Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty Six Sigma Green Belt. Jeden wydawany przez LQcert, drugi wydawany przez jednostkę certyfikującą TUV. Dzięki temu kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem.