TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

SZKOLENIE ON-LINE Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Cena

1536,27 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 08 październik 2020

Miejsce

Wideokonferencja, woj.

Program szkolenia

Omówienie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018;
kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
planowanie auditów wewnętrznych,
przygotowanie do auditu,
prowadzenie działań auditowych,
dokumentowanie auditu,
raportowanie z auditu.
komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Kandydaci na auditorów wewnętrznych, kierownicy jakości w laboratorium, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dla klientów TÜV SÜD Polska rabat.

Zdobyta wiedza
Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska.