MASTERE Consulting

więcej szkoleń organizatora

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom...

Więcej informacji

System Zarządzania Bhp wg normy ISO 45001 - kurs Auditorów i Pełnomocników

Cena

1230,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 - 23 październik 2020

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

Inne terminy i miejsca szkolenia:
- Szczecin: 28-29 pażdziernik
- Bydgoszcz: 9-10 listopad
- Wrocław: 17-18 listopad
- Katowice: 19-20 listopad
- Warszawa: 21-22 listopad
- Poznań: 23-24 listopad
- Szczecin: 26-27 listopad
- Poznań: 14-15 grudzień

Prowadzimy także szkolenia w zakładach pracy klientów.

DZIEŃ 1
-terminologia i pojęcia dotyczące Systemów Zarządzania Bhp
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka
-podejście procesowe
-zasady projektowania i dokumentowania Systemów Zarządzania Bhp
-wymagania normy ISO 45001
-podobieństwa i różnice w stosunku do PN-N-18001 oraz OHSAS 18001
-dostosowanie istniejącego Systemu Zarządzania Bhp wg PN-N/OHSAS 18001 do wymagań normy ISO 45001
-polityki i cele dotyczące bhp
-zarządzanie zasobami
-działania operacyjne
-monitoring, pomiary, analizy i oceny
-ciągłe doskonalenie
-wdrażanie Systemów Zarządzania Bhp w celu przygotowania do re/certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg nowych wytycznych normy ISO 19011 z 2018 roku
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach

WARSZTATY nt.
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń

Trener

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 45001, 22000, 27001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań nowej normy ISO 45001 a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Szkolenie będzie przydatne także dla osób pragnących przekształcić istniejący system z wymagań PN-N-18001 lub OHSAS 18001 na ISO 45001.

Możliwe jest także rozszerzenie szkolenia o wymagania normy:
ISO 9001 - System Zarządzania Jakością
ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego
ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO 22000 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Forma szkolenia
wykłady, przykłady i warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
-drukowane materiały szkoleniowe
-wydanie certyfikatu
-wymiana doświadczeń
-poczęstunek kawowy

Zdobyta wiedza
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań nowej normy ISO 45001, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie oraz przygotowania organizacji do re/certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Bhp.

Certyfikaty
Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bhp wg normy ISO 45001